top of page

Algemene Voorwaarden

 

Body Shape Salon

 1. De klant verklaart ouder te zijn dan 18 jaar (vanaf 16 toestemming ouders nodig)

 2. De eigenaar van de salon kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor welke verwondingen, medische gevolgen, schade of diefstal opgelopen tijdens het verblijf of door het gebruik van de toestellen/behandelingen.

 3. Wanneer de klant zich niet houdt aan de voorschriften van de salon of het personeel, behoudt de eigenaar het recht de behandeling te stoppen.

 4. Er geschiedt geen restitutie bij aanschaf van rittenkaarten en deze zijn persoonsgebonden.

 5. De 10 rittenkaarten zijn 3 maanden geldig, 20 rittenkaarten zijn 6 maanden geldig.

 6. Bij verhindering dient u zelf de afspraak minimaal 24 uur van tevoren online te annuleren. Te laat of niet geannuleerde afspraken zullen in rekening worden gebracht. 

 7. U mag er strikt niet in als u het volgende heeft: verkouden, koorts of griep. 

 8. Wanneer de klant een of meerdere voorwaarden van deze overeenkomst niet nakomt of naar waarheid invult, behoudt de eigenaar het recht de behandeling te stoppen.

 9. Klant verklaard de voorwaarden te hebben gelezen en gaat hiermee akkoord.

 10. Klant verklaard alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
   

Body Shape & beauty behoudt zich het recht voor om de prijs van het abonnement jaarlijks te verhogen, met inachtneming van redelijke redenen zoals inflatie of noodzaak max 10%, mits de gebruiker min 1 maand vooraf op de hoogte wordt gebracht van dergelijke wijzigingen.


Indien de tarieven worden verhoogd, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen 1 maand na het afsluiten van het abonnement is of hoger is dan 10%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

bottom of page